VIA Consulting, aile işletmesi yönetim modelinden kurumsal yönetime geçiş yapmak isteyen kurumların değişim süreçlerini yönetir. Bilimsel yönetim yaklaşımlarından hareketle işletmelerin ihtiyacı olan organizasyonel yapı ve sistemlerinin kurulmasına liderlik eder. Kurumsal yönetime geçiş çalışmalarında;
 • Şirket üst yönetim yapılanması
 • Aile üyelerinin yetkinliklerinin değerlendirilesi ve doğru alanlara yönlendirilmesi
 • Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planların hazırlanması
 • Gerek duyulan organizasyonel yapının hazırlanması
 • Satış ve pazarlama etkinliğinin artırılması
 • Muhasebe ve finans yönetimi sistemlerinin etkinliğinin artırılması
 • İnsan kaynakları yapı ve sistemlerinin kurulumu
 • Performans ve prim sistemlerinin kurulumu
 • Bilgi sistemleri ve raporlama sistemlerinin geliştirilmesi
 • Üretim ve lojistik yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi
 • Süreç, kalite ve proje yönetimi yapı ve sistemlerinin geliştirilmesi
 • Toplantı kültürü, komisyon ve kurul yapılarının geliştirilmesi
 • İşletmenin ihtiyacı olan eğitim ve gelişim programlarının geliştirilmesi