VIA Consulting iyi bir yatırım fikri olduğunu düşünen girişimcilerin ya da yatırım alma yoluyla şirketini geleceğe daha güçlü taşımak isteyen şirketlerin yatırım alma süreçlerini profesyonel bakış açısıyla kurgular ve yönetir.Bu program potansiyel yatırımcılarla bir araya gelinebilmesi için geçirilmesi gereken ön hazırlık ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler şeklinde 2 evreden oluşur ve aşağıdaki hizmetleri içerir;

1- Yatırıma Hazırlık Evresi – 2 AY

  1. Şirketin iş modeli ve iş yapış şekillerinin detaylı şekilde değerlendirilmesi ve gerekirse revizyon önerileri yapılması
  2. Şirketin detaylı SWOT Analizinin bir çalıştay dahilinde yapılması
  3. Rekabet Analiz çalışmasının yapılması ve sektör dinamiklerinin değerlendirilmesi
  4. Temel Seviye Kurumsal hedefler ve temel seviye stratejik planların kurum yönetimi ile birlikte değerlendirilmesi yetersiz bulunursa hazırlanması
  5. Şirketin mali pozisyonunun net olarak anlaşılması için mali verilerin değerlendirilmesi ve finansal analizinin yapılması
  6. Yatırımın kullanılacağı 3 ve 5 Yıllık yıllık büyüme projeksiyonlarının finansal , operasyonel ve kadro planlarının yapılması
  7. Bağımsız bir değerleme kurumundan Şirket Değerleme Raporu alınması sürecinin yönetilmesi
  8. Şirket sunum dosyasının hazırlanması sürecinin yönetilmesi

2- Potansiyel Yatırımcılarla Görüşmeler 4 AY

  1. Ön hazırlık sonucunda ortaya çıkan profesyonel kurgu ile  potansiyel yatırımcı adayları ile ön görüşmelerinin Via Consulting tarafından yapılması
  2. Yatırımcılarla şirket sahiplerinin bir araya getirileceği görüşmelerin yapılması (min 3 adet yatırımcı görüşmesi taahhüt edilmektedir)