VIA Consulting, Türk markalarının dünyada rekabet edebilir güçlü markalar olmaları için geliştirilmiş olan TURQUALITY markalaşma programına hazırlar. Marka teşvikleri ve TURQUALITY desteklerine hak kazanmak için gerekli olan yönetim fonksiyonları ve iş süreçlerinde derinlemesine çalışmalar yapar.

TURQUALITY Olgunluk Seviyesi Analizi

Firmanın tüm yönetim fonksiyonları belirli bir sistematik ile değerlendirilir ve firmanın kurumsallaşma seviyesi, iyileştirmeye açık alanları tespit edilir. Tespit sonucu ayrıntılı bir analiz raporu hazırlanarak firma yönetimine sunumu yapılır.

TURQUALITY’e Hazırlık

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi
 • Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim
 • Dijitalleşme Stratejisi
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi