VIA Consulting, şirketlerin çalışmalarını daha verimli yapmaları için iş süreçlerini tanımlar, optimize eder ve sürekli iyileşme kültürünün yayılmasını sağlar. Süreç, kalite ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla;
 • Mevcut iş süreçleri uzmanlar eşliğinde uçtan uca analiz edilir
 • Tekrarlayan, dar boğaz oluşturan, verimsizliklere neden olan süreçler ve bunların kök nedenleri tespit edilir
 • Şirkete verimlilik sağlayacak sistemsel çözümler ve süreç iyileştirme önerileri geliştirilir
 • Kurumun iş modeline uygun, dünyada kabul görmüş süreç yönetim yaklaşımı önerilir
 • İş süreç şemaları ve süreç adımları, sorumluların katılımıyla oluşturulur
 • Süreçlerin performans hedefleri ve ölçüm yöntemleri belirlenir
 • Kurumun ihtiyacı olan sürekli iyileştirme yönetim modeli geliştirilir (Kaizen, EFQM, vb.)
 • Kurumun ihtiyacı olan süreç yönetimi birimi kurulur, organizasyondaki yeri ve yönetim şekli tanımlanır (mevcut değil ise)
 • Çalıştaylar, eğitim ve birebir aktarımlarla süreç yönetimi kültürü inşası sağlanır
  Çalışma sonucundaki kazanımlar;
 • En uygun süreç yönetim modeli inşası
 • İş ve yönetim süreç akışları
 • Süreçlerde aksayan yönlerle ilgili öneriler
 • Süreç performans göstergeleri ve hedefleri
 • Süreç yönetimine yönelik dokümanlar