STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

VIA Consulting işletmelere strateji belirleme, stratejik planlama, stratejilerin uygulanması ve stratejik kontrol süreçlerinde sistematik bir danışmanlık hizmet çözümü sunar.

VIA Consulting strateji danışmanları tarafından geliştirilen özgün stratejik yönetim modeli, üst yönetimin zihnindeki stratejilerin tabana yayılmasını sağlarken işletme stratejileriyle çalışan performansları arasında etkin bir entegrasyon sağlar.

Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra stratejik yönetim yaklaşımının bir kültür haline gelmesini sağlamak amacıyla farkındalık artırıcı, stratejik planlama ve stratejik düşünme eğitim ve çalıştayları da düzenlenir.

Stratejik Planlama Danışmanlık Kapsamı:

  • Şirketin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri (SWOT analizi) sistemli bir şekilde analiz edilir
  • İşletmenin ürünleri/hizmetleri, faaliyette bulunduğu sektörü, pazarı ve rakipleri analiz edilir
  • İşletmenin maddi ve maddi olmayan varlıkları analiz edilir ve temel yetenekleri belirlenir
  • Şirketin stratejileri belirlenir ve kısa-orta-uzun vadeli stratejik planları hazırlanır
  • Şirketin vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri net bir şekilde belirlenir
  • Portföy analizleri ve strateji haritaları oluşturularak vizyon-strateji entegrasyonu sağlanır
  • Balance Score Card (BSC) yaklaşımına göre kurumsal hedefler belirlenir.
  • Teknolojik çözümler ışığında stratejik planların izleme ve kontrol sistemi geliştirilir/önerilir.
  • Şirketin büyüme alanları, yatırımları ve temel performans göstergeleri (KPI) belirlenir
  • Stratejik yatırım projelerinin dizaynı, ortaklıkları ve alım, satım süreçlerinde şirket adına etkin görevler üstlenilir.