VIA Consulting, şirketlerin daha etkin projeler yönetmeleri, projeleri istenilen kalite, kapsam ve bütçede hayata geçmesi için danışmanlık hizmet çözümleri sunar.

Projelerin PMI proje yönetimi yaklaşımlarına göre yönetmek ve proje yönetiminin kurumumda bir kültür haline gelmesi için gerek duyulan Proje Yönetim Ofisi kurulumunu gerçekleştirir.

Proje Yönetim Ofisi danışmanlık hizmeti kapsamında;

 • İşletmenin proje yönetim kültürü analizinin yapılması
 • Mevcut projelerin incelenmesi, gözden geçirilmesi ve yönetim şeklinin değerlendirilmesi
 • Proje Yönetim Ofisi metodolojisinin hazırlanması (kullanılacak prosedür, formlar, proje planı, raporlama formatları vb.) ve şirkete entegrasyonu
 • Proje Yönetim Ofisinin kurumun organizasyonel yapı içerisindeki yerinin belirlenmesi,
 • Proje yönetim ofisinde görev alacak üyelerin görev tanımlarının hazırlanması,
 • Kurumun proje havuzunun oluşturulması ve etkin yönetimi için gerekli koçluğun yapılması
 • Stratejik hedeflerle projelerin entegrasyonunun sağlanması
 • Projelerin performanslarının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik sistemin kurulması
 • Proje yönetimi için gerek duyulan komitelerin ve işleyiş süreçlerinin oluşturulması
 • Kurum içi iletişim planının yapılması ve Proje Yönetim Ofisi kurum içinde iletişiminin yapılması
 • Kurumun eğitim ihtiyaç analizine göre gerekli proje yönetimi eğitimlerin tasarlanması
 • Pilot projenin belirlenmesi ve ekiplerle birlikte hayata geçirilmesi