“VIA CONSULTING ile Modern Pazarlama Yaklaşımlarına Adım Atın”

VIA, müşterilerin ürün veya hizmetlerini modern pazarlama yaklaşımıyla sunmaları için onlara iş modellerine uygun modern pazarlama çözümleri sunar.

Gelirleri maksimize etmek ve maksimum seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak adına markaya uygun düşen pazarlama stratejileri belirlenir , gerekli olan yapı ve sistemlerin tasarımı da yapılır.

VIA, aşağıdaki konularda projeler geliştirebilir;

  • Marka strateji yönetimi ve konumlandırma
  • Pazarlama karması ve reklam yönetimi
  • Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi
  • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
  • Mağaza içi ve dışı görsel yönetim
  • Ajans ve ürün/hizmet tedarikçilerinin yönetimi
  • Logo ve kurumsal kimlik çalışmaları
  • Pazarlama performans göstergeleri (KPI) yönetimi
  • Pazarlama sistemleri ve raporlama