VIA Consulting, işletmelerin globalde büyüme stratejilerini desteklemek amacıyla uluslararası pazarlarda iş geliştime, doğru yatırım, yeni pazarlar geliştirme ve yeni müşteriler kazanma süreçlerine danışmanlık desteği verir. Uluslararası İş Geliştirme Danışmanlığı hizmet kapsamı: Türkiye Pazarından Uluslararası Pazarlara İş Geliştirme
 • İşletmenin global büyüme stratejileri, kurumsal hedefleri ve beklentiler detaylı bir şekilde analiz etmek.
 • Yeni pazar geliştirmeye yönelik ülkeler bazında araştırmalar yapmak ve buna yönelik ticari veya stratejik yönlendirmeler yapmak.
 • Pazara veya işe yönelik yatırım yapılabilecek aday şirket araştırması yapmak. Yatırım aşamasında yatırımcı/satıcı tarafında yer alarak gereken süreçleri yönetmek.
 • Hedef ülkelerle ilgili giriş stratejisi, marka/ürün konumlandırma ve pazarlama stratejileri geliştirmek.
 • İş geliştirme kapsamında doğru müşterilere ulaşmak ve iletişim süreçlerini yönetmek.
 • Hedef ülkelerde alıcı, distribütor adayı veya franchisee adayları araştırmak ve uygun satıcı-alıcı eşleştirmelerini yapmak.
 • İş geliştirme yapılmak istenilen veya belirlenen ülkelere yönelik finansal ve finansal olmayan yatırım ve karlılık analizlerini yapmak.
 • Gerektiğinde hedef ülkelere ziyaretler planlamak ve ihtiyaç duyulan görüşme planlamalarını yaparak karar verilenlere ziyaretler gerçekleştirmek.
 • İş geliştirme yapılacak ülkelerdeki sosyo-ekonomik durumları, ekonomik göstergeleri, yasal süreçleri ve devlet teşviklerini araştırmak ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.
 • İhtiyaç halinde ilgili ülkede yerinde şirket kuruluşu, strateji geliştirme, yönetim/gelişim danışmanlığı hizmetleri vermek.
Uluslararası Pazarlardan Türkiye Pazarına Yönelik İş Geliştirme Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara doğru yatırım konularını belirlemek, ticari ve stratejik yönlendirmeler yaparak ülkeye giriş stratejisini belirlemek.
 • İstenilen pazar veya belirlenen işe yönelik pazar araştırma süreçlerini yönetmek.
 • Pazara veya işe yönelik yatırım yapılabilecek aday şirket araştırması yapmak, ön görüşmeleri yatırımcı adına yapmak. Yatırım aşamasında ise satıcı tarafında yer alarak gereken süreçleri yönetmek.
 • Pazara veya işe yönelik gereken fizibilite çalışmalarını finansal ve finansal olmayan analizleri yapmak.
 • Pazara sunulması planlanan marka/ürüne yönelik konumlandırma ve pazarlama stratejileri geliştirmek.
 • Türkiye’de doğru alıcı, distribütor adayı veya franchisee adayları araştırmak ve uygun satıcı-alıcı eşleştirmelerini yapmak.
 • Şirket kurulması ihtiyacına bağlı olarak kuruluş işlem süreçlerini yönetmek ve faaliyete başlaması sağlamak.
 • Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumları, ekonomik göstergeleri, yasal süreçleri ve devlet teşviklerini araştırmak ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.
 • Aday müşterilere ziyaretler planlamak ve ihtiyaç duyulan görüşme planlamalarını yaparak karar verilenlere ziyaretler gerçekleştirmek.
 • İşin pazarda tutundurulması ve büyümesine yönelik strateji ve yönetim/gelişim danışmanlığı süreçlerini yönetmek.
Via Consulting, “Stratejik kararlarda yatırımcılara/yöneticilere yardımcı olurken yeni pazarlarda yüksek karlılıkla büyümelerine destek olur.

Uluslararası İş Geliştirme ve Yatırım Danışmanlığı

VIA Consulting, işletmelerin globalde büyüme stratejilerini desteklemek amacıyla uluslararası pazarlarda iş geliştime, doğru yatırım, yeni pazarlar geliştirme ve yeni müşteriler kazanma süreçlerine danışmanlık desteği verir. Uluslararası İş Geliştirme ve Yatırım Danışmanlığı hizmet kapsamı:
 • İşletmenin global büyüme stratejileri, kurumsal hedefleri ve beklentiler detaylı bir şekilde analiz edilir
 • Yeni pazar geliştirmeye yönelik uzman olunan ülkeler bazında araştırmalar yapılır ve buna yönelik ticari veya stratejik yönlendirmeler yapılır.
 • Pazara veya işe yönelik yatırım ortaklığı yapılabilecek aday şirket araştırması yapılır. Yatırım aşamasında yatırımcı/satıcı tarafında yer alarak gereken süreçleri yönetilir.
 • Hedef ülkelerle ilgili giriş stratejisi, marka/ürün konumlandırma ve pazarlama stratejileri geliştirilir.
 • İş geliştirme kapsamında doğru müşterilere ulaşmak ve iletişim süreçlerini yönetilir.
 • Hedef ülkelerde alıcı, distribütor adayı veya franchisee adayları araştırılır ve uygun satıcı-alıcı eşleştirmelerini yapılır.
 • İş geliştirme yapılmak istenilen veya belirlenen ülkelere yönelik talebe göre finansal ve finansal olmayan yatırım ve karlılık analizlerini yapılır.
 • Gerektiğinde hedef ülkelere ziyaretler planlanır ve ihtiyaç duyulan görüşme planlamalarını yaparak karar verilenlerle birlikte ziyaretler gerçekleştirilir.
 • İş geliştirme yapılacak ülkelerdeki sosyo-ekonomik durumları, ekonomik göstergeleri, yasal süreçleri ve devlet teşviklerini araştırmak ve gerekli yönlendirmeleri yapılır.
 • İhtiyaç halinde ilgili ülkede yerinde şirket kuruluşu, mali müşavirlik süreçlerinin yönetimi, hukuksal süreçlerin yönetimi, strateji geliştirme, yönetim/gelişim danışmanlığı hizmetleri de verilir.
Hizmet Verilebileceğimiz Ülkeler Listesi
 • Almanya
 • İngiltere
 • ABD
 • Macaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Sırbistan
 • Katar
 • İsveç
 • Kazakistan
 • İran
 • Romanya
 • Polonya
 • Estonya
 • Kosova
 • Makedonya
 • Arnavutluk
 • Dubai ve BAE
 • Kuveyt
 • Azerbaycan
 • Özbekistan
 • Kırgızistan
 • Kuzey Irak
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Ürdün
 • Lübnan
 • Nijerya

 • Türkiye İş Geliştirme ve Yatırım Danışmanlığı

  VIA Consulting, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen veya işini geliştirmek isteyen yabancı yatırımcılara doğru yatırım konularını belirlemek, ticari ve stratejik yönlendirmeler konusunda danışmanlık hizmeti sunar.
  • İstenilen pazar veya belirlenen işe yönelik pazar araştırma süreçlerini yönetmek.
  • Türkiye pazarına giriş stratejisi ve stratejik yol haritası belirlemek
  • Pazara veya işe yönelik yatırım yapılabilecek aday şirket araştırması yapmak, ön görüşmeleri yatırımcı adına yapmak.
  • Pazara veya işe yönelik gereken fizibilite çalışmalarını finansal ve finansal olmayan analizleri yapmak.
  • Pazara sunulması planlanan marka/ürüne yönelik konumlandırma ve pazarlama stratejileri geliştirmek.
  • Türkiye’de doğru alıcı, distribütor adayı veya franchisee adayları araştırmak ve uygun satıcı-alıcı eşleştirmelerini yapmak.
  • Şirket kurulması ihtiyacına bağlı olarak kuruluş işlem süreçlerini yönetmek ve faaliyete başlaması sağlamak.
  • Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumları, ekonomik göstergeleri, yasal süreçleri ve devlet teşviklerini araştırmak ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.
  • Aday müşterilere ziyaretler planlamak ve ihtiyaç duyulan görüşme planlamalarını yaparak karar verilenlere ziyaretler gerçekleştirmek.
  • İşin pazarda tutundurulması ve büyümesine yönelik strateji ve yönetim/gelişim danışmanlığı süreçlerini yönetmek.
  • Ülkedeki yatırım destekleri ve devlet teşvikleri süreçlerine destek olmak.