VIA Consulting, işletmenin finansal ve mali işler süreçlerinin incelenmesi, yeniden yapılandırılması ve gelişim alanlarının planlanması konusunda danışmanlık hizmeti sunar.

VIA Consulting, finansal yönetim danışmanlığı hizmetleri kapsamında;

  • Şirketin mali tabloları karşılaştırmalı olarak incelenir ve yönetsel öneriler geliştirilir
  • Şirketin muhasebe ve finansal raporlama standartlarına ve geçiş süreçlerine destek olunur
  • Şirketin muhasebe işleyişleri, vergisel riskler ve/veya fırsatlar tespit edilir
  • Şirketin finansal rasyoları hesaplanır ve gerek duyulan rasyoların iyileştirilmesi için gerekli mali tablo düzenlemeleri yapılır/yaptırılır
  • Şirketin satılan mal/hizmet maliyetinin hesaplanmasına yönelik kontroller gerçekleştirilir
  • Finansal işlemlerin kontrolleri ve denetimleri yapılır/ yaptırılır
  • Finansal yönetim raporlama sistematiği oluşturulur
  • Muhtemel yeniden yapılandırma işlemlerinin gerekliliği ve muhtemel maliyetleri incelenir
  • Finans ve mali işler çalışanlarının yetkinliği analiz edilir, departman gelişim önerileri oluşturulur
  • Kurumun ihtiyacı olan teşviklerle ilgili gerekli duyulan yönlendirmeler yapılır