VIA Consulting, işletmelerin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri alt yapısı, sistem ve yazılım ihtiyaçlarının geliştirilmesinde alanında uzman danışmanlarla danışmanlık hizmet çözümleri sunar.

VIA Consulting’in bilgi teknolojileri danışmanlığı kapsamında ele alınan konular;

  • Kurumun teknolojik gereksinimlerini analiz etmek ve gerekli stratejik kararlarda destek olmak
  • Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sisteminin seçimi ve devreye alınmasını sağlamak
  • Bilgi sistemleri bölümünün ihtiyaçlarını ve proje hedeflerini belirlemek
  • Müşterilerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek, uygun olan sistemleri veya tedarikçileri önermek
  • İşletmenin ihtiyacı olan periyodik raporlar sistemlerinin üretilmesini sağlamak
  • Güvenilir ve esnek bir ağ yapısının kurulmasını ve güvenliğini sağlamak
  • Bilgi teknolojileri girişimlerini (teknopark vb. taşınma süreci) yönetmek
  • İşletmenin veri yönetimi yapı ve sistemlerinin kurulmasını sağlamak
  • IT Proje yönetim ofisi kurulumunu yapmak ve kültür haline gelmesini sağlamak
  • Bilişim sistemleri çalışanlarına koçluk veya mentorluk yapmak