VIA Consulting, aile işletmesi yönetim modelinden kurumsal yönetime geçiş yapmak isteyen kurumların değişim süreçlerini yönetir. Bilimsel yönetim yaklaşımlarından hareketle işletmelerin ihtiyacı olan organizasyonel yapı ve sistemlerinin kurulmasına liderlik eder.Bu hassas çalışmada her şirketin kültürünün farklı olduğu bilinciyle şirkete özel çözümler üretmek esastır.Çözüm reçetesi kuruma özgü olurken ,  yöntemler ortak olacaktır. İzlenecek iki adım söz konusudur;

► Mevcut durum analizi ( KURUM CHECK UP’I )
► Check up sonrası şirket üst yönetimiyle beraber önceliklendirilecek hedefler  doğrultusunda yol haritasını hazırlayacağımız ve aşağıdaki ana başlıklarda toplayabileceğimiz kurumsallaşma adımları

  1. Orta ve Uzun Vade Stratejik Planlama Çalışmalarının Yapılması
  2. Aile Şirketi Anayasası Oluşturulması
  3. Şirketin Üst Yönetim Yapısının Şekillendirilmesi
  4. İnsan Kaynaklarının Yapılandırılması
  5. Yönetim Metrikleri Setinin Hazırlanması
  6. Dijital Dönüşüm